Servis klimatizací

Autoklimatizace je stalé častěji běžnou součástí vozidel vozového parku našich silnic. Jako každý provozní systém automobilu je třeba na klimatizaci provádět pravidelné údržby a čištění. Na povrchu výparníku klimatizace se vlivem kondenzace vody vytváří povlak různých bakterií, plísní a škodlivých mikroorganismů. Ty se při provozu uvolňují do prostoru pro cestující a v některých případech mohou zapříčinit i zdravotní potíže. Proto je nutné aspoň jednou ročně provést desinfekci výparníku speciálním desinfekčním přístrojem.
 

Prostředek aplikovaný na stěny výparníku a vzduchového tunelu likviduje škodlivé mikroorganismy, plísně a bakterie. V některých případech je při zapnutí klimatizace cítit zápach - to je neklamný signál znečištění výparníku. Nedílnou součástí ovlivňující čistotu vzduchu v prostoru pro cestující je pylový filtr. Výměnu je potřeba provézt minimálně 1 x ročně.  Pro správnou funkci klimatizace je potřeba provádět pravidelnou údržbu.
 

Drobné úniky chladiva jsou běžným jevem těchto systémů, proto po několikaletém provozu účinnost klimatizace klesá a zvyšuje se možnost opotřebení některých dílů klimatizace. Pravidelnou údržbou se prodloužíte životnost dílů klimatizace a zajistíte plnohodnotnou funkci klimatizace. Je doporučeno aspoň 1 x za dva až tři roky. V případě poškození některých komponentů systému jsme připraveni poškozený díl opravit či vyměnit včetně dodání veškerého potřebného materiál (speciální těsnění,těsnící kroužky,ventily,ucpávky) Oprava a repase kompresorů včetně potřebných dílů (spojky,víka ,těsnění) Dodáme nové díly systému ( kompresory,čidla,výparníky,hadice a trubky,ventily,vysoušeče).   

  

  • kontrola stavu všech komponentů klimatizace - visuelní kontrola všech komponentů, kontrola tlaků kompresoru, diagnostika výkonu systému.
  • detekce úniku chladícího média - v případě úniku detekce pomocí kontrastní látky a ultrafialového světla.
  • výměna a plnění systému klimatizace - kompletní odsátí systému, aplikace potřebného množství chladícího média, oleje pro mazání kompresoru a kontrastní látky.
  • čištění a desinfekce výparníku - vyčištění a desinfekce výparníku desinfekčním přístrojem.
  • opravy kompresorů - v některých případech poškození kompresoru, lze některé kompresory opravit.
  • opravy hadic a potrubí systému - poškozené potrubí a hadice lze za určitých podmínek opravit. Cenově zajímavé řešení problému.
  • výměna pylového filtru - jednou ročně doporučená výměna, znečištění ovlivňuje výkon systému, čistotu vzduchu,komfort pro cestující.
  • výměna vysoušeče systému klimatizace - doporučená výměna při poškození systému a každé tři roky.

 

Ceník klimatizací:

desinfekce klimatizace ........... od 650,-

plnění klimatizace  (olej+kontrastní látka+chadivo)............ od 850,- 

kontrola těsnosti systému............. od 200,-


Chcete mít vlatní internetové stránky?